Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 7 juni 2020
10.00 - ds. H.G. Gunnink
16.30 - Br. H.J. Heres - H.C. Zondag 21a
Enige collecte: Instandhouding Eredienst
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart

 

Kerkdiensten in De Hoeksteen

 

Mededeling i.v.m. Corona-virus

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft besloten om voorlopig geen openbare erediensten meer te beleggen.
Elke zondag om 10:00 uur en 16:30 uur zal een kerkdienst worden uitgezonden via internet.
De diensten kunnen via de website van de kerk bijgewoond worden
(www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl -> kerkdiensten -> luister rechtstreeks) of www.kerkdienstgemist.nl.

 

Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. Op deze site vindt u informatie over onze gemeente, kunt u lezen wie wij zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites. Ook vindt u er informatie over kerkgeschiedenis en over ons kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om met ons in contact te komen en informatie te downloaden.

Onze streekgemeente telt momenteel circa 200 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.

De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken. Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken. Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21). De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld. In het najaar van 2003 was onze gemeente klein. Maar de HEERE bewerkte al spoedig groei. Ook heeft De HEERE ons in januari 2006 rijk gezegend met een eigen predikant.
 

Indien u met ons in contact wilt komen kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.


naar boven naar boven