Kerkdiensten

te Zwolle

Vrijdag 25 september 2020
19.00 - Ds. P.F. Lameris - Huwelijksbev. bruidspaar Neelis - Krijgsheld

Enige collecte: Instandhouding v.d. Eredienst

Zondag 27 september 2020
10.00 - Br. H.J. Heres - H.C. Zondag 36
16.30 - Ds. S. de Marie - Voorbereiding HA
Enige collecte: Diaconie
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart

 

Kerkdiensten in De Hoeksteen

 

Mededeling i.v.m. Corona-virus

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft besloten om vanaf zondag 5 juli een maximum aantal van 60 aanwezigen per eredienst aan te houden. Dit in verband met de voorzichtigheid die geboden wordt als tijdens de eredienst wordt gezongen. Om dit maximum aantal aanwezigen te borgen, is aanmelden verplicht voor de eredienst die u wilt bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de scriba van de kerk via scriba@gereformeerde-kerk-zwolle.nl.

De kerkdiensten worden ook met beeld en geluid uitgezonden via internet.
U kunt deze diensten online bijwonen via
(www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl -> kerkdiensten -> luister rechtstreeks) of www.kerkdienstgemist.nl.

 

1 juli 2020

 

 

Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. Op deze site vindt u informatie over onze gemeente, kunt u lezen wie wij zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites. Ook vindt u er informatie over kerkgeschiedenis en over ons kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om met ons in contact te komen en informatie te downloaden.

Onze streekgemeente telt momenteel circa 200 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.

De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken. Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken. Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21). De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld. In het najaar van 2003 was onze gemeente klein. Maar de HEERE bewerkte al spoedig groei.
 

Indien u met ons in contact wilt komen kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.


naar boven naar boven