Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 30 januari 2022
10.00 - Ds. P. Heres - voorber. H.A.
16.30 - Ds. P. Heres - H.C. Zondag 45
1e collecte: Opleiding Dienst des Woords
2e collecte: Bouwfonds
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart

 

Kerkdiensten in De Hoeksteen

 

 

Mededeling i.v.m. Corona-virus

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. volgt nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en handelt zorgvuldig in overeenstemming met de voorschriften van het RIVM.
Vanwege de lockdown gelden er corona-maatregelen rondom de erediensten.
U kunt de diensten online volgen via
 www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl -> kerkdiensten -> luister rechtstreeks of www.kerkdienstgemist.nl.
Wilt u een eredienst bijwonen? Neemt u dan contact op met de coronacommissie (coronacommissie@gereformeerde-kerk-zwolle.nl).

 

27 december 2021

 

 

Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. Op deze site vindt u informatie over onze gemeente, kunt u lezen wie wij zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites. Ook vindt u er informatie over kerkgeschiedenis en over ons kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om met ons in contact te komen en informatie te downloaden.

Onze streekgemeente telt momenteel circa 200 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.

De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken. Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken. Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21). De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld. In het najaar van 2003 was onze gemeente klein. Maar de HEERE bewerkte al spoedig groei.
 

Indien u met ons in contact wilt komen kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.


naar boven naar boven